Corona Maatregelen

Corona Maatregelen

Ben je ingeschreven voor het Najaarsbokaal en start je de KMR? lees deze pagina dan zorgvuldig door.

Vele studenten roeiverenigingen doen mee aan de KMR. Om een bron van besmettingen te voorkomen willen we het risico op verspreiding zo klein mogelijk maken. Hierdoor heeft de commissie van de KMR een aantal maatregelen genomen. We rekenen hierbij op ieders medewerking.

Uitgangspunten

Voor het organiseren van de wedstrijden worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Zo min mogelijk mensen tegelijketijd op het terrein. Ieder blok krijgt een specifiek kleurenbandje waarbij wordt geacht na het finishen van het blok het terrein te verlaten. Personen die niet uit hetzelfde huishouden en in één vervoersmiddel van of naar de sportactiviteit bewegen dienen een mondkapje te dragen. 
 • Advies: Het dragen van mondkapjes door stuurtjes
 • Roepen / aanmoedigen vanaf de kant mag niet.
 • Kom op tijd in het aangewezen tijdvak om je aan te melden.
 • Luister goed naar de organisatie.
 • Spreek elkaar aan op het naleven van regels.
 • Als de regels niet nageleefd worden kan na de derde waarschuwing de deelnemer uitgesloten worden van de wedstrijd.
 • Zorg voor warme kleding en kom in sportkleding naar de wedstrijd.
 • Houd 1,5m afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Was je handen met virusdodende handzeep, of zorg voor schone handen door middel van virusdodende handgel (>70%).
 • Schud geen handen.
  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  Blijf thuis als je, of een van jouw huisgenoten, verkoudheidsklachten hebt.  

Bij klachten: blijf thuis!

Het kan zijn dat een vereniging/dan wel ploeg, geheel in quarantaine moet door corona. Dat moet dan zo snel mogelijk gemeld (in ieder geval voor de start van het betreffende blok) worden aan de wedstrijd(leiding). Er is besloten dat in dat geval ploegen geen boete van de wedstrijd verschuldigd zijn, als ze daardoor niet aan de start kunnen verschijnen.
Doet de vereniging of ploeg dit niet of te laat, dan gelden de geijkte regels wetende artikel 31.4 en 31.5 van het RvR.
Dit geldt natuurlijk niet voor een individuele roeier in een ploeg, daarin kan vervanging geregeld worden, maar wel voor een gehele ploeg die daardoor niet aan de vereiste van een bokaalploeg kan voldoen. Voor een gehele vereniging die in quarantaine moet, geldt het natuurlijk ook dat dit doorgegeven moet worden.

Als deze ploegen hierdoor een wedstrijd missen, zal dit bokaaltechnisch als een DNS (Did Not Start) beschouwd worden. Dit betekent dat ze wel een vastgesteld aantal punten voor de bokaal krijgen (zie bepalingen), maar dat ze niet uit de bokaal liggen door het missen van een wedstrijd.

Coaches welkom, toeschouwers niet

Om het aantal mensen op het terrein te beperken, zijn toeschouwers niet toegestaan. Coaches zijn welkom (maximaal  1 per ploeg). Is het mogelijk dat één coach meer dan één ploeg  onder de hoede heeft? Graag.  Ben je ingehuurd  als chauffeur  van één of meer roeiers? Zet ze af bij Euros, maak een mooie wandeling in de omgeving en pik na de race de roeiers weer op.        

Was je handen

Wij zorgen dat je op verschillende plekken op het terrein je handen kunt wassen/desinfecteren. Maak daar gebruik van. Te beginnen bij het moment dat je het terrein op komt.

Volg de op het terrein aangegeven looproutes

Op het terrein worden looproutes aangegeven. Maak hiervan gebruik en loop niet tegen de richting in. Het euros gebouw (de kroeg) is niet geopend voor toeschouwers / deelnemers en is alleen toegankelijk voor de commissie en activisten.