Vaarregels

Vaarregels

Vaarregels tijdens de wedstrijd (4400m)

  1. Oplopen: de oplopende ploeg dient aan bakboorzijde in te halen. Een ploeg wordt geacht te zijn opgelopen indien de achtersteven van haar boot gepasseerd is door de voorsteven (boegbal) van de oplopende ploeg.
  2. Ploegen moeten stuurboordwal houden. Het aan bakboordwal afsnijden van de bocht is dus niet toegestaan.
  3. De keerboei halverwege de baan moet aan stuurboordzijde worden gepasseerd.
  4. Vanaf 100 meter voor de keerboei tot 100 meter na de keerboei geldt er een inhaalverbod. Dit gebied is gemarkeerd met rode vlaggen.
  5. Oplopende ploegen waarvan de voorsteven voorbij de achtersteven van de opgelopen ploeg is, op het moment van het betreden van het gebied waar het inhaalverbod geldt, nemen bij de keerboei de binnenbocht. De opgelopen ploeg moet uitwijken naar de buitenbocht (stuurboordzijde van de ballenlijn).
  6. Ploegen die in het gebied waar het inhaalverbod geldt oplopen, moeten uitwijken naar de buitenbocht (stuurboordzijde van de ballenlijn), dan wel achter de voorgaande ploeg blijven totdat het gebied waar het inhaalverbod geldt, weer is verlaten.
  7. Ploegen die de binnenbocht nemen zijn verplicht om deze koers aan te houden en mogen de ballenlijn niet overschrijden.
  8. Ploegen die de buitenbocht nemen zijn verplicht om deze koers aan te houden en mogen de ballenlijn niet overschrijden.
  9. Ongestuurde nummers moeten een persoon hebben die ernaast fietst.

Keerboeisituaties